Välkommen till
Tree of Pets

Vi på Tree of Pets gillar djur! Vi tror att om man har en passion för det man arbetar med gör man det bättre. Har man en passion för djur vill man dem väl. Därför ligger det i Tree of Pets affärsidé att bara arbeta med de bästa produkterna.

Tree of Pets är ett samlingsnamn för Severa Pet Foods AB och Four Feet Food AB. Vår vision är att erbjuda konsumenterna, via zoofackhandel och veterinärer, det allra bästa för deras husdjur.
Vi ska vara kreativa, nyfikna och ständigt sträva efter att få fler djurägare att använda produkter som gynnar deras husdjurs välmående och hälsa.
Severa Pet Foods grundades 1986 och distribuerar idag Iams, Eukanuba, Ever Clean, Pretty Bird och Pretty Pet. Four Feet Food bildades 2013 och är distributör för Orijen och Acana.