Sponsring

Här kan privatpersoner, klubbar och föreningar som är arrangör av ett evenemang skicka en sponsringsförfrågan till oss genom att fylla i nedanstående formulär. Telefonförfrågningar kan ej besvaras. Förfrågan måste vara oss tillhanda minst 8 veckor före evenemanget för att förfrågan ska kunna behandlas av oss. Besked lämnas inom en vecka efter att förfrågan inkommit till oss.

 


Jag intygar att jag har läst och godkänner sponsringsvillkoren
(obligatorisk)